fbpx

Algemene Voorwaarden

1. Aanmelding, inschrijving en betaling

Je kunt je aanmelden voor een cursus door een aanmeldingsformulier in te vullen op onze site. Na de aanmelding ontvang je per e-mail verdere informatie en een factuur. Contant of achteraf betalen is niet mogelijk. Iedereen ouder dan 18 jaar mag zich inschrijven. Een inschrijving is niet overdraagbaar naar anderen. Citadel behoudt zich het recht voor om de deelname te weigeren.

2. Bedenktijd, restitutie en wijziging

Na inschrijving heb je wettelijk 14 dagen bedenktijd om deze kosteloos te wijzigen of te annuleren (zolang de cursus dan nog niet begonnen is). Wijzigen kan alleen in overeenstemming met Citadel en vóór aanvang van de cursus of na de eerste les. Wijzigen is één keer mogelijk. Ongeacht de situatie, is restitutie niet meer mogelijk vanaf de dag waarop de cursus start.

Het materiaal kan in geen enkel geval worden vervangen of teruggegeven.

3. Wijzigingen en annulering door Citadel

Hoewel we ernaar streven om waar mogelijk wijzigingen te voorkomen, behoudt Citadel zich het recht voor om het schema en de instructeur voor een groepscursus te wijzigen. Als een student door een roosterwijziging de cursus niet kan volgen, heeft hij/zij uiteraard recht op restitutie van het lesgeld. Dit zal binnen 10 werkdagen na de datum van annulering plaatsvinden.

Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Citadel zich het recht om een cursus te annuleren. In dat geval informeren we minimaal 3 dagen vóór aanvang dat een cursus geannuleerd is. Als er geen alternatieve cursussen zijn of wanneer deze de leerling niet schikken wordt het cursusgeld binnen 10 werkdagen (gerekend vanaf de datum van annulering) terugbetaald.

4. Privélessen (maatwerk)

De inhoud en duur van een reeks van privélessen worden in overeenstemming met Citadel bepaald. Ook privélessen worden van tevoren betaald. Voor het boeken van privélessen geldt een minimum van een pakket van zes uur met uitzondering van een inhaalles voor een cursist die groepslessen volgt. Voor het afzeggen van een privé les geldt een termijn van 24 uur. Wordt de les korter van tevoren afgezegd, dan wordt het in rekening gebracht. De uren van een pakket kunnen binnen 6 maanden (gerekend vanaf de aanschafdatum) benut worden.

5. Incompany cursussen

Bij het boeken van een Incompany cursus wordt 50% van het totaal bedrag op het moment van acceptatie van de offerte en de resterende 50% 14 dagen voor aanvang van de cursus in rekening gebracht. Er geldt een minimum van een pakket van twintig uur. Na acceptatie kan de startdatum één keer worden gewijzigd.

Voor het afzeggen van een les geldt een termijn van 24 uur. Wordt de les korter van tevoren afgezegd, dan wordt het in rekening gebracht. De uren van een pakket kunnen binnen 6 maanden (gerekend vanaf de startdatum van de cursus) benut worden.

6. Lesmateriaal

Als je je inschrijft voor een fysieke cursus, kun je al het lesmateriaal tijdens je aanmelding bestellen. Wanneer je het materiaal bij ons aanschaft, ligt dit klaar bij de eerste les. Cursisten kunnen ook zelf via andere wegen het materiaal aanschaffen.

Citadel is niet verantwoordelijk voor schade die de student zelf aan het materiaal brengt, of het kwijtraken ervan. Ook blijft het de verantwoordelijkheid van de student om het juiste materiaal aan te schaffen.

7. Foto’s en social media

Het kan gebeuren dat de docent tijdens de les een foto wilt maken van de klas om deze te plaatsen op de social media van Citadel. Je bent nooit verplicht om hier deel aan te nemen.

8. Uitzonderlijke maatregelen ivm het coronavirus

We doen ons best om ervoor te zorgen dat Citadel een veilige locatie is om talen te leren en we volgen daarom ten alle tijden de richtlijnen van het RIVM. Zo desinfecteren we het klaslokaal na elke groep en plannen we altijd minimaal 30 minuten tussen groepen om te vermijden dat jullie met andere groepen in contact komen, zij het in het klaslokaal of in de gang. We vragen al onze studenten om hun medewerking.

We zullen zo snel mogelijk contact opnemen met de studenten in het geval de leraar symptomen tonen die passend zijn bij het coronavirus. Voor de resultaten van een medische test binnen zijn, zullen we een vervangende leraar zoeken, de lessen online laten doorgaan, of, wanneer bovengenoemde opties niet mogelijk zijn, de lessen annuleren. Studenten worden ook gevraagd om hun leraar te informeren als ze symptomen tonen die passend zijn bij het coronavirus en hem op de hoogte te houden van hun gezondheidstoestand. Als je last hebt van symptomen en voordat je een negatief resultaat krijgt bij een medische test, dien je geen klassikale lessen bij te wonen.

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in het klaslokaal of op weg hier naartoe. Met je inschrijving ga je akkoord met dit risico.

9. Communicatie en privacy

Citadel zal uitzonderlijk communiceren met de persoon die een cursus volgt of gaat volgen. Informatie over o.a. zijn of haar wensen, niveau, inschrijving en voortgang zal alleen met de (potentiële) cursist worden overlegd. Zo kunnen we de privacy van onze klanten waarborgen.

10. Klachten

Indien je een klacht hebt, kun je deze via e-mail doorgeven aan mw. L. Álvarez Francés (directeur) op leonor@citadelspaans.nl. We doen ons best om binnen 4 weken te reageren. Uiteraard wordt jouw klacht vertrouwelijk behandeld.